Doğa Dostu Yaşamak ve Çalışmak

Entegre çevresel, sağlık ve güvenlik yönetimi faaliyetlerimiz kapsamında Hanex®ürünleri, operasyonları ve çalışanları bulunmaktadır. Daha sürdürülebilir ürünler üretmek, çevre dostu üretimsüreçlerini araştırmak ve ekolojik açıdan duyarlı ve sorumlu davranmak, müşterilerimize, ortaklarımıza, topluluklarımıza ve çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuzdur.

Sadece şu anki yaşamlarımız için değil, gelecekteki yaşamlarımız için de duyarlı bir firma olmak için bu ürünleri geliştirmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda, sosyal refah konusunda sorumluluk alan sosyal hizmetleri sağlamayı da kendimize görev edindik. Sizin yaşam ortağınız olarak, topluluklar ile hoş bir uyum oluşturmak için sosyal hizmetleri sağlamaya devam edeceğiz.

Azaltım, Yeniden Kullanım ve Geri Dönüştürme

 

Genellikle “üç R” (Reduce, Reuse, Recycle) olarak anılan bu ifade, insanları, işletmeleri ve belediyeleri, ikame mallar üretmek için kısıtlı ham maddeler kullanmaya devam etmek yerine, hâlihazırda üretilmiş olan malları kullanma konusunda teşvik eden, basit bir formüldür. Hanex®ürünleri, aşağıdaki hedeflere ulaşılması amacıyla tüm Kuzey Amerika bölgelerinde bu basit formülün uygulanmasına çalışmaktadır:

  • Kirliliğin önlenmesi ve yeniden kullanım ile geri dönüşümün teşvik edilmesi
  • Ürünlerde ve atıklarda önceliği ve zehirli kimyasalların azaltılması; ve
  • Enerji ve maddelerin korunması.